14.03.2024

Магнело – новото предложение от ФМС за опазване на пшеницата от болести

By praadmin 0 146 Views

През 2024 г. ФМС представи на българския пазар фунгицидът Магнело за надежден контрол срещу основните болести при пшеница.
Съдържащият се в Магнело дифеноконазол има превантивен и лечебен ефект, а тебуконазол дава дълготрайна защита на културата от болести.
Комбинацията от двете активни вещества в пълната необходима доза за контрол на болестите осигурява по-висок добив и запазва качеството на продукцията.
Болестите, контролирани от Магнело, са сред най-значимите и вредоносни болести при пшеница:

Навременното третиране с фунгицид при поява на всяка от тези болести е фактор с голямо значение за опазване на културата и добива.

Магнело показва отлична ефикасност срещу фузариум

Благодарение на Магнело получавате:

-Опазване на добива и качеството на реколтата (борба срещу натрупването на микотоксини)

-Защита от болести по стъблото, листата и класа (над 20% от добива зависи от класа)

-Пълната необходима доза активни вещества за борба срещу тежки заболявания като фузариум

-Много бързо абсорбиране (до 1 час)

-Отлично проникване и транслокация, двойно системно действие

-Превантивно, лечебно и изкореняващо действие

-Дълготрайна защита на пшеницата
Магнело се прилага от фаза флагов лист до фаза край на цъфтежа (BBCH 39-69) в доза от 100 мл/дка.

За повече информация: https://www.fmcagro.bg/bg/products/fungicides/magneo_fungicide_02/magnelo_fungicide.htm или се обърнете към нашите търговски представители.