• Home
 • Технологии
 • НОВО! Хелиантекс™: Борба с широколистните плевели при всички технологии слънчоглед
15.03.2024

НОВО! Хелиантекс™: Борба с широколистните плевели при всички технологии слънчоглед

By praadmin 0 525 Views

Хелиантекс™ е селективен вегетационен хербицид, разработен специално за контрол на ключовите широколистни плевели, често срещани при слънчогледа. Със своето ново активно вещество Arylex™ active, Хелиантекс™ предлага ефективно решение за справяне с трудните за контрол плевели при тази култура.

Предимства:
Селективност: Хелиантекс™ е селективен към всички технологии за отглеждане на слънчоглед (конвенционален, експрес, клиърфийлд, шарен, за птици, за чоплене, за хранителната индустрия), предлагайки гъвкавост при избора на хибриди слънчоглед, отговарящи на всички изисквания.
Спектър на действие: Контролира трудните за борба с други хербициди плевели през вегетация от фаза ВВСН 14 (4-ти същински лист) до фаза ВВСН 50 (бутонизация), като Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium spp., Abutilon theophrasti, Xanthium strumarium и други.
Без ограничение за последващи култури в сеитбооборота: Хелиантекс™ се разгражда бързо в почвата и след неговото приложение няма ограничения в сеитобооборота
ХЕЛИАНТЕКС™ може да се прилага при по ниски атмосферни температури в сравнение с други продукти, въпреки че приложението на продукта при 5 градуса е безопасна за културата. Препоръчителната температура за приложение е над 10°С. Не е препоръчително прилагане на продукта над 25 градуса.
Начин на действие:
Хелиантекс™ има системно действие върху плевелите, като се абсорбира през вегетативните части на растенията и транслоцира през тъканите им до точките на растеж. Видим ефект може да се наблюдава само няколко часа след третиране, но пълният ефект – водещ до некроза и изсъхване на плевелите, се наблюдава от 1-3 седмици в зависимост от фазата на плевелите.
Приложение:
При Конвенционална технология:

1.Почвен хербицид – след сеитба преди поникване (ССПП)

2.Хелиантекс™ 4,5 мл/дка + 0.1% Виволт™ – от напълно развит 4-ти лист до цветен бутон

При Имазамокс технологии

1.Имазамокс от 2-ри лист

2.Хелиантекс™ 4,5 мл/дка + 0.1% Виволт™ от 4-ти лист
При Имазамокс технологии е задължително Хелиантекс™ да се прилага разделно от имазамокс хербицидите. Интервалът между третиранията може да бъде минимум 3 дни.

  При ExpressSun® технология

  1.Експрес® 50 СГ 4 г/дка + 0.1% Виволт

  2.Хелиантекс™ 4,5 мл/дка + 0.1% Виволт™ от 4-ти лист
  При ExpressSun® технологията Хелиантекс™ може да се прилага в резерворна смес заедно с Експрес® 50 СГ.

  ХЕЛИАНТЕКС™ контролира упоритите за контрол плевели, както и резистентни на хербициди при всички технологии, като:

   Силно чувствителни
   Амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
   Бяла куча лобода (Chenopodium album)
   Абутилон (Abutilon theofonsti)

   Чувствителни
   Бутрак/Свиница (Xanthium strumarium)
   Едногодишна Живолина (Mercurialis annua)
   Див синап (Sinapis arvensis)
   Грънче (Дива бамя) (Hibiscus trionum)
   Канадска злолетница (Erigeron canadense L.)
   Черно куче грозде (Solanum nigrum)

   Умерено чувствителни
   Поветицовидно фасулче (Polygonum convolvulus)
   Див коноп (Cannabis Sativa)
   Хелиантекс™ представлява иновативно решение за контрол на плевелите при слънчогледа, което помага за повишаване на добивния потенциал и увеличава гъвкавостта на производителите в избора на хибриди и технологии за отглеждане. С неговата ефективност и лесна употреба, Хелиантекс™ е дългоочакваното решение в борбата срещу трудните за борба с други хербициди плевели във всички технологии на отглеждане на слънчогледа.

   Допълнителна информация:

   https://www.corteva.bg/produkti-i-reshenia/rastitelna-zashtita/Heliantex.html