02.04.2024

Принципал™ Голд – За пълен контрол на житните и широколистните плевели до 9-ти лист на културата

By praadmin 0 151 Views

„Косачката“ на житни и широколистни при царевица, вече по-усъвършенстван и с вграден антидот и с възможност за приложение до 9-ти лист при 100% селективност за културата!

ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД е комплексно хербицидно решение, за пълен контрол на житни и широколистни плевели само с едно третиране през вегетацията. Благодарение на вградения антидот, ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД може да се прилага до 9-ти лист на културата, което го прави единственият комбиниран хербицид за контрол на житни и широколистни плевели с толкова дълъг период на третиране. Комбинацията от трите взаимнодопълващи действието си активни вещества никосулфурон, римсулфурон и дикамба, прави продуктът изключително ефикасен.

ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД ще оспорва първото място за най-широкоспектърен хербицид при царевицата през 2024 и в бъдеще , който се предлага на пазара в България. При него не е необходимо завишаване на дозата дори и при силно заплевеляване от житни и широколистни плевели.
Избирайки ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД, Вие получавате решение за контрол на широк спектър на контролираните плевели, 100% селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, без нужда от допълнителен хербициден партньор, удобен и лесен за работа и без ограничение за следващите култури в сеитбооборота. И всичко това на перфектна цена! Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди при липсата на ефект от тях поради почвено засушаване непосредствено след приложението им.
ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД се прилага от 2-ри до 9-ти лист на културата в доза 48 гр/дка с 0,1% прилепител Виволт™ 90. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие, но при редица изведени многогодишни опити и приложение при голям брой фермери през изминалата година се убедихме, че ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД контролира добре и плевели в по – напреднала фаза в развитието си.
След третиране ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория – третия ден.
ПРИНЦИПАЛ® ГОЛД е хербицидът, който защитава полетата от плевели, с които другите трудно се справят, при това само с едно третиране, благодарение на което спестява време и средства.

Практически предимства:

→ Контрол на всички икономически важни плевели, включително и трудно контролируеми, с едно третиране

→ Широк прозорец и гъвкавост на приложение от 2-ри до 9-ти лист на царевицата
→ Отличен контрол на балур от коренища и паламида
→ Селективен тройно системен вегетационен хербицид, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на активните вещества
→ Двойно действие срещу житните и тройно действие срещу широколистните плевели
→ Подходящ за технология за отглеждане на царевица без приложение на почвен хербицид
→ Без ограничения за следващата култура в сеитбооборота при спазване на препоръките в етикета
→ Отлично решение за коригиращо третиране след хербициди съдържащи трикетонни молекули (мезотрион, темботрион)
→ 100% селективен към културата, благодарение на антидота
→ SX формулация на гранулите – допринася за по-бързо и по-лесно разтваряне на гранулите, по-бърз инициален ефект и стабилност на работния разтвор

https://www.corteva.bg