• Home
  • Новини
  • Мярката за събиране на реколтата на зелено в лозята отпада за 2024 г.
03.04.2024

Мярката за събиране на реколтата на зелено в лозята отпада за 2024 г.

By praadmin 0 34 Views

Със своя заповед от 02. 04. 2024 г., министърът на земеделието и храните Кирил Вътев нарежда за финансовата 2024 г. да не се провежда прием по интервенцията „Събиране на реколтата на зелено“ от Наредба № 13 от 2023 г., касаеща лозаро-винраския сектор (включена в Стратегическия план за развитие на земеделието 2023-2027). Като мотив се посочва – липса на пазарни смущения, които да обуславят прилагането на интервенцията. Заповедта се публикува на интернет страниците на МЗХ и ДФ „Земеделие“ за сведение и изпълнение от длъжностните лица.

(ПЗ)