08.04.2024

Неприятели атакуват царевичните и слънчогледовите посеви още с поникването

By praadmin 0 147 Views

Царевицата и слънчогледът се отглеждат на големи площи и уплътнените сеитбообръщения създават оптимални условия за активно намножаване на редица неприятели – сиви червеи, телени и лъжетелени червеи, щурци, сив царевичен хоботник, сив цвеклов хоботник, цикади, растителни дървеници, листни въшки, слънчогледов сечко, царевичен стъблопробивач, памукова нощенка и други.
●Сивият царевичен хоботник (Tanimecus dilaticolis Gyll.) всяка година се появява в районите с по-сухи и влагопропускливи почви, като карбонатните, излужените и типичните черноземи. Неприятелят нанася най-големи щети на царевицата и слънчогледа в началото на вегетацията, т.е. от поникването до 3-и-4-и лист. Хоботниците прегризват младите кълнове и стъблата под повърхността на почвата, но много често и над нея. Щом се появят листата възрастните преминават върху тях и правят големи, неправилни нагризвания. При висока плътност те ги унищожават изцяло и оставят само централните нерви и по-грубите части. Посевът може да бъде унищожен за 2-3 дни, ако неприятелят има масова поява, особено при монокултурно отглеждане на царевицата, при неспазено сеитбообръщение и ако новият посев граничи с миналогодишни царевични площи.
След появата на 3-и-4-и лист стъблата загрубяват и неприятелят се храни само с листата. Хоботниците вредят сутрин, а през топлите часове на деня се крият под буци пръст, в пазвите на листата, в почвата. Ако плътността на хоботника е по-слаба, той само разрежда посевите.
Сивият царевичен хоботник зимува като възрастно насекомо в почвата на дълбочина до 40-50 см в землиста камерка. Напролет, при повишаване на температурата над 10°С, хоботниците излизат на повърхността и се концентрират върху плевелната растителност-паламида, троскот, великденче, пирей и други. След поникване на царевицата и слънчогледа неприятелят преминава върху тях.
●Сивият цвеклов хоботник (Tanymecus palliates F.) прави подобни повреди като царевичния и също вреди на зеленчукови култури, технически, житни, в овощните разсадници и на горски видове. Характерно за този хоботник е 2-годишното му развитие в 3 календарни години. Той зимува като възрастно насекомо и като ларва в почвата. Напролет се появява в началото на април.
Контрол
Срещу хоботниците се провежда химическа борба в началото на поникване на културите. Пръскането с инсектициди е насочено срещу възрастните индивиди преди яйцеснасянето им при констатирана плътност над 2 броя/кв. м. или 40-50% повредена листна маса с един от регистрираните препарати: Ламдекс екстра-30 г/дка; Моспилан 20 СП-10 г/дка.
●Листните въшки атакуват слънчогледа от 2-и-4-и лист до прибиране на реколтата. По-чести повреди нанасят малката сливова листна въшкa (Rhopalosiphum helichrysi Kalt.) и черната бобова листна въшка (Aphis fabae Scop.). Въшките населяват горната листна повърхност близо до нерватурата, където се хранят като смучат сок. Повредените листа пожълтяват и се извиват нагоре. По-късно въшките преминават върху питите, които изостават в растежа си при масово нападение. Въшките нанасят не само преки повреди, но и косвени-пренасят вирусни болести по културата.
При нападение на посева повече от 10-20% се предприема пръскане с химически средства, т.е. с един от регистрираните инсектициди: Ламдекс екстра-42-80 г/дка; Моспилан 20 СП-10 г/дка.
●Царевичните растения обикновено се нападат от царевичната зелена листна въшка (Rhopalosiphum maydis Fitch.) и черната бобова листна въшка (Aphis fabae Scop.) по време на изметляването ѝ. По нападнатите растителни части въшките отделят „медена роса”, върху която се заселват чернилни гъбички и други патогени. При 20-30% нападение на растенията от листни въшки посевът се третира с химически средства. Обследванията на царевичните посеви се извършва преди изметляване на царевицата. Химическа борба се провежда с един от регистрираните инсектициди: Ламдекс екстра- 42-80 г/дка; Моспилан 20 СП-10 г/дка.

Б. р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 4/април 2024 г. на сп. „Практично земеделие“. Списанието може да се намери от 5-ти април, т. г. – във вестникарската мержа в страната.

Темата е продължена и разширена в същия брой на списанието с описание и на други неприятели, които атакуват царевицата и слънчогледа в ранния етеп на ръзвитието им. В същия брой са публикувани праговите на иономическа вредност за разглежданите неприятели след които се налага извеждането на растителна защита и също разрешените продукти за контрол.