• Home
  • Новини
  • Определени са бюджетите за авансово плащане по втори прием за интервенции в лозаро-винарския сектор от Стратегическия план 2023 – 2027
08.04.2024

Определени са бюджетите за авансово плащане по втори прием за интервенции в лозаро-винарския сектор от Стратегическия план 2023 – 2027

By praadmin 0 90 Views

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил вътев, подписана на 05.04.2024 г- и публикувана на официалната интернет страница на МЗХ, се определят бюджетите по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за преиода 2023-2027 г. конкретно за авансовите плащания по втори прием за аваносови пращания през 2024 г. Заповедта касае приемите в периода 3-16 юниу т. г. по интервенции „Ивестиции в лозаро-винарския сектор“ и „Инвестиции в екологични съоражения“.

Повече подробности: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2024/04/08/rd09-394.pdf