09.05.2024

ИНОВАЦИЯ СЛЕД ИНОВАЦИЯ В ПОРТФОЛИОТО НА ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ

By praadmin 0 64 Views

INFOLEN – Ефективното азотно хранене е ключът за високи добиви.

Правилният избор на продукт и момент на приложение са определящи за получаването на високи качествени показатели и oптимален добив при пшеница и ечемик.

Защо третото азотно подхранване при житни е ключово?

До фенофаза флагов лист (BBCH 39) близо 80% от общия азот е абсорбиран от културата. Останалите 20% се усвояват от фенофаза цъфтеж, през развитие на зърното и фенофаза узряване. Именно в тези последни етапи на развитие на пшеницата и ечемика съществува възможност за последна корекция на хранителния план, който дава възможност за пряко влияние върху качествените характеристики на зърното и добива.
Основната грижа на всеки земеделски производител в този период е запазване на фотосинтетичната активност на флаговия лист, създавайки условия максимално дълго време да бъде зелен. По този начин, пряко се влияе върху осигуряването на зърното с хранителни вещества и се стимулира преноса на асимилати от зелената част на растението към зърното. Минимизирането на стресовите фактори, интензифицирането на фотосинтетичната активност и допълнителното вкарване на хранителни елементи оказват позитивно въздействие върху процеса на наливане на зърното и води до повишаване на добива и качествените характеристики.

Защо изборът на продукт е важен?

Тъй като в късните фази от развитието на пшеницата, значително намалява активността на нейната коренова система, употребата на максимално ефективни листни продукти е особено важна. Освен да осигурят ключови хранителни елементи, те стимулират фотосинтетичната активност, синтеза на сухо вещество и подпомагат преноса на асимилати от растението към зърното, което се отразява неминуемо върху добива и хектолитъра на зърното.
INFOLEN® е изцяло нов и иновативен азотен продукт за листно приложение, разработка на френската Група Рулие. Продукт, отличаващ се с максимално бързо и ефективно усвояване на азота и с изключителна стимулираща функция.
Благодарение на приложението на продукта се наблюдава:

-Максимална скорост на абсорбция на хранителните вещества, независимо от климатичните условия

-Два пъти по-силна ензимна активност

-Засилен синтез на протеини

-Едновременно усвояване на внесения с продукта азот и този наличен в почвата, за максимално ефективно азотно хранене в късните фази

-Интензивна фотосинтетична активност за дълъг период

-Висок хектолитър и качествени показатели на зърното

-Минимимизиране на стресовите фактори

Приложение:

ПШЕНИЦА
-От флагов лист до началото на цъфтежа – доза 2 л/дка INFOLEN (количество вода 18-20 л/дка)
-От край на цъфтежа до начало на млечна зрялост – доза 1-2 л/дка INFOLEN (количество вода 18-20 л/дка)

ЦАРЕВИЦА
-Фенофази от 3 до 8 лист – доза 2-3 л/дка INFOLEN (количество вода 18-20 л/дка)
-Фенофази от 8 лист до начало на изметляване – доза 1,5-2,5 л/дка INFOLEN (количество вода 18-20 л/дка)

СЛЪНЧОГЛЕД
-Фенофази 3-6 двойка листа – доза 2-3 л/дка INFOLEN (количество вода 18-20 л/дка).

За повече информация и начин на приложение, моля свържете се с представител на Тимак Агро България за Вашия регион.