• Home
  • Новини
  • 51 000 стопани получиха над 290 млн. лв. по украинската помощ, останалите ще я вземат след проверки
10.05.2024

51 000 стопани получиха над 290 млн. лв. по украинската помощ, останалите ще я вземат след проверки

By praadmin 0 69 Views

290 882 103 лв. получиха 50 652 стопани  по държавните помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Помощта е изплатена седмица по-рано от крайния срок – 15 май. Средствата на останалите кандидати по помощта ще бъдат изплатени след извършване на допълнителни административни проверки съгласно т.3 от Раздел II на  Указанията за прилагане на помощта, се посочва в съобщението на фанда, публикувано на официалната интернет страница на ведомството.

При деклариране на неверни данни и представяне на неистински документи,
вземането на Фонда става изискуемо и земеделският стопанин възстановява получените средства, заедно със законната лихва от датата на получаването им, са част от клаузите в цитираните по-горе Указания.

В съобщението се припомня, че подпомагането се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства на земеделски стопани от първичното селскостопанско производство за компенсиране на част от повишените разходи за производството. На финансиране подлежат животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, производители на плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, тютюн, пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица.
Осигуряването на средствата за т.нар. „украинска помощ“ стана възможно след преструктуриране на средства на Държавен фонд „Земеделие“ и осигурени допълнителни средства от националния бюджет, посочват от ДФЗ.

(ПЗ)