• Home
  • Технологии
  • SAATEN UNION – ЛИДЕРЪТ В СЕЛЕКЦИЯТА НА МЕЖДИННИ И ПОКРИВНИ КУЛТУРИ
10.05.2024

SAATEN UNION – ЛИДЕРЪТ В СЕЛЕКЦИЯТА НА МЕЖДИННИ И ПОКРИВНИ КУЛТУРИ

By praadmin 0 125 Views

Селекцията на междинни и покривни култури на SAATEN UNION стартира през далечната 1969 г. в Германия. През 2012 година е регистрирана и търговската марка Viterra®, с която се идентифицират междинни и покривни миксове, създадени от сертифицирани С1 семена на различни компоненти и отговарящи на изискванията на ЕС (регламент 834/2007).
Какви са ползите за земеделските стопанства от прилагането на междинни и покривни култури:

-Подобряване на почвеното плодородие, чрез увеличаване съдържанието на хумус в почвата;

-Създаване на условия за развитие на полезна ентомологична фауна, микроорганизми разграждащи растителните остатъци и редуциращи появата на икономически важни болести и почвени нематоди;

-Увеличаване на биомасата в почвата – важен фактор за активиране на почвената микрофлора в процеса на минерализация и отделяне на основни хранители елементи /N, P/, усвоими за следващата култура.;

-Предпазване на почвата от ерозия и излужване;

-Запазване на почвената влага;

-Потискане на плевелите и редуциране нападението на неприятели;

-Заслон и защита на почвената повърхност (термична изолация);Редуциране на торенето;

-Редуциране приложението на пестициди.

Днес SAATEN UNION e световен лидер в производството на междинни и покривни култури, чието присъствие в земеделските стопанства става все по-необходимо и осъзнато. Тази иновация осигурява подкрепа на фермерите както в преодоляване на климатичните предизвикателства, така и в покриване на критериите на ЕС по стратегическия план за възстановяване и развитие на земеделските райони.

В продуктовото портфолио за 2024 година сме включили 3 междинни микса, доказали се през годините, като най- подходящи за специфичните почвено – климатични условия на България:

Viterra® MP (47 % бял синап, 19% фацелия, 34% овес)
Съдържа три сухоустойчиви компонента, които поникват бързо и осигуряват защита на почвата от загуба на влага. Потискат плевелната растителност. Фацелия мобилизира органичния фосфор в почвата, като го прави усвоим за следваща култура. Оставя голямо количество органична маса. Овесът ограничава почвените нематоди. Белият синап структурира почвата и я предпазва от ерозия. Универсален микс, подходящ за всички сеитбообороти.
Viterra® MR (38% бял синап, 28% пролетна ряпа, 34 % овес)
Осигурява бързо почвено покритие, успешно потискане на плевелите и задържане на влагата в почвата.
Оставя голямо количество органична маса, която се минерализира и отделените хранителни вещества се усвояват от засятата на полето следваща култура, без излишни загуби на бързо подвижен азот в долните почвени слоеве. Овесът ограничава почвените нематоди. Белият синап и ряпата структурират почвата и я предпазват от ерозия. Универсален микс, подходящ за всички сеитбообороти.

Viterra® RAPID PLUS (46% пясъчен овес, 4 % фацелия, 25% фий, 15% еспарзета, 10% пролетна ряпа)
Осигурява бързо почвено покритие и ефективно потискане на плевелите.
Висока сухоустойчивост на компонентите. Фацелия мобилизира органичния фосфор, като го прави достъпен за следващата култура. Оставя голямо количество органична маса за минерализация и усвояване на основни хранителни вещества. Овесът ограничава почвените нематоди, а пролетната ряпа структурира почвата. Присъствието на два бобови компонента е гаранция за запасяване на почвите с фиксиран атмосферен азот. Универсален микс, подходящ за всички сеитбообороти.

Освен така посочените миксове SAATEN UNION разполага с богата гама от междинни и покривни компоненти, но бих искала да акцентирам на няколко, които са доказали своята ефективност в условията на България. Това е специална сортова селекция, която няма аналози и всеки професионалист в земеделието ще оцени уникалността й:
Черен (пясъчен) овес, сорт ПРАТЕКС:
Контролира популацията на нематоди (Pratylenchus, Trichodorus). Осигурява значително количество биомаса, която може да се ползва за силаж, биогаз и паша. Бързото начално развитие осигурява почвена покривка, която запазва почвената влага и потиска развитието на плевели. Дълбоко проникващата и разклонена коренова система структурира почвата и усвоява хранителни вещества от по- дълбоките почвени слоеве.
Мултирезистентна маслена ряпа, сорт Дифендър:
Силно изразена нематодо- резистентност, особено по отношение на Pratylenchus ssp. и Meloidogyne ssp. Силно развитата коренова система, осигурява структуриране на почвата както в дълбочина, чрез централния кореноплод, така и в плитките слоеве, чрез разклоненията, започващи от основата му. Осигурява органична маса, стабилизираща хумусния баланс и развитието на полезни организми в почвата. Влиза в отлична симбиоза с черен овес, сорт Пратекс.
Бакла, сорт Авалон:
Дребносеменен сорт, подходящ за миксове с други култури с ниска абсолютна маса, като посочените по- горе сортове черен овес и маслена ряпа. Висока биологична азотфиксация, вследствие на симбиозата с бактерията Rhizobium. Дълбоко проникващата коренова система има структуриращ ефект, мобилизира нутриенти от дълбоките почвени слоеве и осигурява биомаса. В комбинация с житни култури е ценен фуражен източник.
Наша отговорност е да дадем професионален съвет на земеделските производители при избор на подходящи междинни и покривни култури в зависимост от нуждите, целите и приоритетите им.
С търговският ни партньор за България – Суммит Агро оставаме на разположение на всеки, който има нужда от нашите знания и опит.
Христина Занева
Маркетинг и продуктов мениджър
SAATEN UNION Румъния

www.saaten-union.ro

0878 70 93 21