• Home
  • Технологии
  • Покривни култури, подходящи за всяка почва – от Лидер Консултинг!
11.05.2024

Покривни култури, подходящи за всяка почва – от Лидер Консултинг!

By praadmin 0 186 Views

Идва времето за покривните култури! Само след около месец ще започне жътвата на есенниците, които се отглеждат на близо на 13 млн. 866 хил. декара обработваема земя в страната (по официални данни на земеделското министерство за 2023 година). Към тези площи трябва да се добавят и заетите с маслодайна рапица и с пролетни житни – общо над 1 млн. декара. Нима ще оставим земята на стърнище или оголена, подложена на заплевеляване, засушаване и ерозия? Ще кажете суша е. Почвата под покривни култури винаги е по-влажна отколкото в голите полета. Дори късно поникнали, те носят ползи и живот със себе си. Съвременната световна агрономическа наука и практика в развитите страни от десетилетия прилага работещо решение – покривни и междинни култури. С тях, освен че се балансира сеитбооборотът, се запазва почвата жива и плодородна. Изследвания на отделни учени показват, че дори само 30 % покрита площ – намалява загубите от ерозия с 60%. Покривните култури са незаменим сегмент и в системата на модерното, съвременно земеделие, което в настоящия етап се определя като въглеродно. Те спомагат за ускоряване процесите на улавяне на въглерод в почвата основно чрез фотосинтезата и растителната органична маса. Практикуването на въглеродно земеделие би могло в бъдеще да донесе допълнителни доходи на земеделците, но със сигурност ще подобри почвеното им плодородие и с това ще увеличи преките им доходи.
Ние от Лидер Консултинг се надяваме, че постепенно осъзнавате, колко важно е да съхраним почвеното плодородие, а това може да стане само чрез насищане на почвата с органика. Но с органиката много се спекулира.
Никой оборски тор, никой органичен тор, микробиален препарат или подобно изделие – не може да предаде на почвата енергията, която тя получава от живите корени на живата покривка!
Растенията, които фотосинтезират, трупат маса от нищото и я предават на почвата. Хранят полезните почвени микроорганизми, а те от своя страна работят за почвения комплекс и за вашите основни културни растения. Зеленото торене не е само торене, храна, структура, то е прочистване на атмосферата от въглерод и всестранно обогатяване на почвата.
Вярваме, че упоритите стопани, които не се отказват при първата трудност или суша, са видели вече своя напредък, усещат промяната на почвата и се учат от грешките си, за да се усъвършенстват. Сред тях са и ключовите наши клиенти на семена за покривни и междинни култури и готови миксове, които години наред се доверяват на Лидер Консултинг – основен партньор и официален вносител на семена за България на водещата австрийска семенарска къща SAATBAU LINZ.

В нашите каталози и в портфолиото ни за 2024 г. ще намерите разнообразие от видове и сортове покривни култури за всяка технология: кръстоцветни – обикновени и нематодорезистентни сортове бял синап и фуражна ряпа; мелиоративна ряпа; азотфиксиращи – много видове едногодишни бобови като грах, фий, лупина, детелини и т.н. , неутрални растения като елда и фацелия; от житните суданка, пясъчен овес, ръж за биомаса, както и професионални смески – всички семена с марката SAATBAU LINZ.
Нека да плануваме заедно сеитбооборота, да изберем заедно покривните култури за вашата почва – за запазване и увеличаване на почвеното плодородие!
Екипът на Лидер Консултинг ЕООД
Тел. : 0886 628 775

e.marinova@leader-consulting.bg