22.05.2024

Какво може да се очаква в посевите с царевица от тук нататък и какви схеми срещу вторичното заплевеляване да се приложат?

By praadmin 0 106 Views

В рамките на БАЙЕР АГРОАРЕНА 2024 – Горна Митрополия, при царевицата показваме и развитието на плевелите в контролните парцели. Интересното е, че тук, в тази локация – житните и широколистните плевели поникнаха на 3 – 4 вълни, което ясно се вижда на контролите. Това съобщи Милен Мильов, Регионален Мениджър за Централна, Северна и Западна България в Байер КропСайанс, пред акредитираните за събитието журналисти (15 май 2024 г.). Експертът информира подробно за приложените схеми на растителна защита с продукти на Байер в парцелките с царевица, в опитното поле на Центъра за агроиновации, Горна Митрополия. Вариантите бяха демонстрирани пред земеделските производители, посетили събитието. Съответно, те получиха отговори на въпросите си и препоръки от експертите на компанията – какви растителнозащитни мероприятия предстоят при културата до жътвата й, с цел опазване на посевите от вторично зеплевеляване.
Ето трите схеми на растителна защита приложени в опитните парцели, както следва:
Първа схема: Мерлин®Флекс (почвен хербицид) – 25 мл/дка, с корекция Кпрено® – 25 мл/дка във фаза 5-ти – 6-ти лист на културата. Виждаме изключително доброто действие на тази комбинация – чист посев при 7 – 8 ми лист на царевицата;
Втора схема: Мерлин®Флекс в доза – 25 мл/дка за запечатка след сеитба и Монсун® Актив в доза 125 мл/дка. Това е комбинация, която е изключително успешна, в полетата където трябва да изведем борба с коренищен балур;
Трета схема: Пръскане след сеитба преди поникване с изключително широкоспектърен и много добре познат почвен хербицид в Северозападна България – Аденго®, приложен ранно-вегетационно в доза 40 мл/дка, като от тук нататък предстои корекция с Лаудис®, в доза 200 мл/дка.
Какво може да се очаква в посевите с царевица от тук насетне?
Сега посевите в страната са масово във фази – от 3-ти – 4-ти лист до 7-ми – 8-ми лист на културата, каза Милен Мильов и продължи: – Имаше превалявания през втората десетдневка на май, времето продължава да бъде неустойчиво. И влагата е причина непрекъснато да поникват нови плевели в посевите. Царевицата по-бавно затваря редовете. Поради тази причина, със сигурност, ще се наложат корекции във фаза между 7-8-ми и 9-ти лист на посевите. Продуктът от Байер – Лаудис®, е универсалното предложение, което се характеризира с високо ниво на ефективност по отношение на смесеното заплевеляване от житни и широколистни плевели и с ТОП-ниво на селективност към царевицата. Лаудис® е хербицид, който е регистриран в доза от 170 до 225 мл/дка. Тогава, когато трябва да коригираме късно заплевеляване от широколистни и едногодишни житни плевели преди фаза братене, доза от 170 мл/дка от продукта е напълно достатъчна. В случай, че в полетата за корекция имаме братили едногодишни житни плевели и балур от коренища, тогава препоръчваната доза е 200 – 220 мл/дка.
Друг продукт, който може да се използва за късни корекции на коренищен балур и има високо ниво на ефикасност по отношение на това заплевеляване, е Екип® – в доза 250 мл/дка. В тази доза Екип® ще даде добър контрол и на широка гама широколистни плевели, които са поникнали в по-късните фази от развитието на царевицата.
Нашите наблюдения показват, че комплексното приложение на хубав широкоспектърен почвен хербицид при царевица, каквито са Мерилин® Флекс и Аденго® и последваща корекция във фаза 6-ти, 7-ми лист на културата със селективни, широкоспектърни хербициди – при всички положения дава допълнителен добив над еднократното приложение на хербицид. Разликите в добива могат да бъдат в порядъка на 100-150 до 300 кг/дка – само от правилно изведената растителна защита в царевица.
Портфолиото с хербициди на Байер в царевица е с антидот. Този антидот е вложен във всеки един от нашите продукти, като повишава нивото на безопасност за културата и позволява на производителите да работят спокойно в променливи атмосферни условия и така също – в по-късни фази на царевицата.
Когато царевицата започне да зрее – края на август – началото на септември, предстои да проведем Мастър Клас – утвърждаваща се вече инициатива от страна на Байер – с която да покажем на земеделските производители по какъв начин се е формирал добива в тази култура, кои мероприятия са изведени успешно и в кои насоки трябва да работят, за да подобрят своята технология.
Изключително важно е прилагането на комплексен подход в извеждането на растителната защита като своевременно се разрешават проблемите в началната фаза от развитието на културите, също така и в по-късните фази. Всяко действие и бездействие при пшеница, царевица и слънчоглед рефлектира върху крайния добив. Ето пример от тази локация. През 2023 г., схемата ни с 3 фунгицида, приложени при пшеница – успя да даде 350 кг/дка по-висок добив от посевите, които не бяха третирани с фунгициди. От много места получаваме коментари, че няма стопанство в България, което да не прилага фунгициди. Да, така е. Точно тук, в тази локация, имаше посеви с пшеница, които бяха двукратно третирани с фунгицид през миналата кампания – получените добиви бяха в диапазона от 400 до 500 кг/дка. Така че, освен че са важни продуктите, които се прилагат, изключително важни са и съветите, които екипът на Байер дава на своите партньори за добро опазване на посевите, каза в заключение Милен Мильов.
По темата работи: Яна Брезовска, сп. „Практично земеделие“