• Home
  • Новини
  • МЗХ организира научен агрофорум на тема „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“
29.05.2024

МЗХ организира научен агрофорум на тема „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“

By praadmin 0 57 Views

Министерство на земеделието и храните организира научен агрофорум на тема „Устойчива агрохранителна система – национален приоритет за продоволствената независимост на България“. На събитието ще бъдат представени достиженията на доказани световни български учени в областта на приложната земеделска наука.

С провеждането на агрофорума ще се постави ново начало за обединяване на научния потенциал вътре и извън страната, за да може България да посрещне предизвикателствата, свързани с амбициозните цели на европейската политика за устойчив екологичен преход, фокусирани върху продоволствената сигурност, здравето на обществото и опазването на природната среда. В тази връзка чрез събитието ще се обърне особено внимание на потенциалът на аграрните научни изследвания и иновациите, както и ще се осъществи връзката за трансфера на знания и иновации към агрохранителния бизнес.

Форумът ще се проведе на 31 май 2024 г. (петък), от 13:00 часа, в зала 2 на Националния дворец на културата гр. София (вход от към фонтаните).

С програмата и участниците в събитието може да се познаете тук

(ПЗ)