• Home
  • Новини
  • Окончателният размер за допълнително преразпределително плащане е определен на 230,76 лв./хектар за Кампания 2023
30.05.2024

Окончателният размер за допълнително преразпределително плащане е определен на 230,76 лв./хектар за Кампания 2023

By praadmin 0 65 Views

Със Заповед № РД 09-564 от 29.05.2024 г. на министъра на земеделието и храните Георги Тахов е определен окончателния размер на плащането по интервенцията допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост за кампания 2023 г. Размерът за един отговарящ на условията за подпомагане хектар е 230,76 лева/ха, от които сумата в размер на 218,34 лева/ха е изплатена частично съгласно Заповед № РД 09-347/27.03.2024 г.
Окончателното плащане трябва да се извърши в срок до 30.06.2024 г., се посочва още в заповедта, която е публикувана на интернет страницата на МЗХ. Контролът за изпълнението й е възложен на Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието и храните.
Съгласно нормативната база, подпомагане по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост се отпуска за първите до 30 ха заявени и допустими площи по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) за стопанства с размер до 600 ха. За стопанствата с размер до 30 ха допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е за съответния брой хектари, които са допустими по ОПДУ. За стопанства с размер 30 ха и повече допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е за 30 хектара.
(ПЗ)