05.06.2024

Радостина Димитрова: БАЙЕР предлага продукти и технологии за цялостно опазване на царевицата от плевели – от сеитба до жътва

By praadmin 0 72 Views

Радостина Димитрова, Мениджър Ключови клиенти (Плевен, Ловеч, Враца) в Байер КропСайанс, представи опитните парцелки с царевица, където фермерите имаха възможност да се запознаят с приложената програма за растителна защита при царевица с продукти от Байер. Събитието БАЙЕР АГРОАРЕНА 2024 – „Технологии за рентабилно производство в пшеница и царевица – ефективност на първите третирания и предстоящи РЗ мероприятия“, се проведе на 15 май, т. г., в опитните полета на Център за агроиновации, Горна Митрополия на компанията. То предизвика голям професионален интерес сред производителите на царевица от регионите на Централна Северна и Западна България.


В началото на разглеждането на опитите, г-жа Димитрова представи плевелният състав в контролната парцелка (на снимката), с преобладаващи: щир, лобода, татул, поветица, фасулче, кощрява, балур от семе и коренища.
В контролата се наблюдават три вълни на плевели, каза Р. Димитрова и поясни: „Първата вълна е на височината на царевицата и я конкурира по отношение на влага, храна и светлина. Втората и третата вълна на плевелите, остават под първата и в този случай, тук, ако разчитаме само на вегетационен хербицид, ще имаме „ефекта на чадъра“. За да се избегне това, необходимо е да използваме продукти с почвено действие, каквито са Мерлин® Флекс и Аденго® от Байер, за да осигурим отличен контрол на етапното поникване на плевелите и чисто поле до жътвата на царевицата“.
За цялостно опазване и чисти посеви от царевица до края на вегетацията ще предложим на вниманието ви две цялостни технологии, които имате възможност да разгледате на полето, обясни експертът:
Първата е Мерлин® Флекс и Капрено® – технология за максимален добив.
Мерлин® Флекс е приложен почвено веднага след сеитбата в доза 25 мл/дка. С тази доза на Мерлин® Флекс целим да контролираме първата вълна от плевели и да осигурим първоначалния чист старт на царевицата. При втората вълна от плевели и в случая останалата поветица – разчитаме на вегетационото действие на Капрено®, като тук хербицидът е внесен във фаза 5-ти – 6-ти лист на културата в доза 25мл/дка. В следствие на приложението на двата хербицида по този начин на това поле – наблюдаваме отличен контрол на плевелите, включително и поветица, фасулче, както и частичното почвено действие на Капрено®. Тази технология позволява чисто поле до края на вегетацията.
Второто предложение (б. р. – втората технология), което разглеждаме в парцелките, включва отново хербицида Мерлин® Флекс в доза 25 мл/дка, внесен също след сеитба, който е последван от вегетационно приложение на Монсун® Актив в доза 150 мл/дка – внесен във фаза 6-ти – 7-ми лист на царевицата. Наблюдаваме отличен контрол на балур от коренища. Тази технология е специално разработена за полета, на които има заплевеляване с балур, поясни Р. Димитрова и допълни, че Монсун® Актив може да бъде приложен до 8-ми лист на царевицата.
Гъвкавото действие на приложение на хербицидите на Байер дава възможност да осигурим максимален резултат по отношение на контрола на плевели, посочи тя.
Третото предложение може да се наблюдава в парцелката с приложен Аденго® ранно-вегетационно в доза 40 мл/дка, коментира Р. Димитрова. Ето какво каза още тя, представяйки на земеделците следващите парцели в опитното поле:
Аденго® е продуктът с най-дълго почвено действие. Приложен в този случай – ранно-вегетационно – се оползотворява пълният му потенциал. Така се използва неговото вегетационно изгарящо листно действие върху малките поникващи плевели (тук – това са кощрява, щир, черно куче грозде) и в същото време, попаднал в почвата – реализира се неговото почвено действие, което се реактивира след всеки дъжд и осигурява контрол на следващата вълна от поникващи плевели. В опитната парцелка много ясно в този случай се вижда и колко добре е потиснат и балура от коренища. (Б. а. – фермерите видяха ефектът на Аденго® и неговото предимство, приложен ранно-вегетационно).

)

За максимален контрол на всички плевели при по-нататъшната вегетация, в тази парцелка, се предвижда по-късно приложение на Лаудис®, в доза 170 мл/дка (7-8-ми лист на царевицата), като коригиращо вегетационно пръскане. Прилага се по-ниската доза на Лаудис®, защото тук нямаме голяма плътност на заплевеляване, обясни експертът.
Ако евентуално имаме по-голяма плътност на балура и преобладаващи са житните плевели, в случая – след почвения хербицид Аденго®, ще се приложи вегетационно или Екип®, или Монсун® Актив – в зависимост от заплевеляването.

На заглавната снимка: Радостина Димитрова

Сп. „Практично земеделие“

Б. р. – Статеята е авторска и е публикувана в юнския брой на сп. „Практично земеделие“, който излиза от печат на 7 юни 2024 г.