• Home
  • Технологии
  • Тимак Агро предлага цялостна, рентабилна технология при пшеница и други есенници – с много висока възвръщаемост на инвестициите
06.06.2024

Тимак Агро предлага цялостна, рентабилна технология при пшеница и други есенници – с много висока възвръщаемост на инвестициите

By praadmin 0 86 Views

„С колегите агроном-търговски консултанти за региона на Плевен и Ловеч – Васил Проданов и Петър Йоновски, ще ви представим цялостна технология при пшеница с продукти на Тимак Агро, която сме приложили на това поле. Намираме се в землището на с. Радишево, обл. Плевен, при домакин „Сортови семена 2002“ Плевен“, каза Цветомир Цветанов – Продуктов Мениджър в Тимак Агро България, представяйки екипа на фирмата пред многото земеделски производители, присъстващи на открит ден, 21 май 2024 г., организиран в партньорство с Лидер Консултинг ЕООД, Плевен.

(На заглавната снимката – от ляво на дясно: Петър Йоновски, Цветомир Цветанов, Васил Проданов)

Б. а. – Репортер на сп. „Практично земеделие“ присъства на събитието и в този репортаж публикуваме в резюме презентациите на експертите от Тимак Агро България:

Цветомир Цветанов

На това опитно поле участваме с цялостна технология на хранене при пшеница. Продуктите, които сме избрали са изцяло съобразени с почвените характеристики на полето, информира Цветомир Цветанов и обясни: – За предсеитбено торене сме избрали нашия фосфорен продукт EURONATURE P26 B. Това е фосфорна формулация с високо съдържание на фосфор (P2O5) – 26% и високо съдържание на калций (CaО) – 42%.
Тук почвената реакция е кисела и това е причината да изберем именно този продукт. Целта ни е чрез EURONATURE P26 B да доставим фосфор, който да бъде на разположение на културата през цялата вегетация – от сеитбата до жътвата. Защото фосфорът не е важен само в началния етап от развитие на културите, а и до самия край на развитието им. И трябва да се има предвид, че най-много фосфор се изнася от пшеницата със семената. С приложението на продукта, освен че добавяме достъпен фосфор в кисела почвена среда, осигуряваме неутрализиране на почвената реакция около гранулата, което да повиши усвояването на всички хранителни елементи от растението – особено на трудно усвоимите в кисела почва. EURONATURE P26 B се съдържат и активни съставки, насочени към по-доброто усвояване на азота (N).

Предимствата: на първо място продуктът подобрява усвояването на почвения азот, както и на азота, внесен в последствие с гранулиран продукт; подобрява азотния транспорт и трансформацията на елемента в самото растение от нитратна в амониева форма, без разход на метаболитна енергия от растенията. Така, освен ефективно фосфорно хранене, се осигурява и ефективно азотно хранене с последващо внасяне на азот (N).

В цялостната технология, тук, сме включили и два биостимулатора от гамата на Тимак Агро. Първо сме приложили ASTELIS 1 (пролетно приложение), във фенофаза „начало на братене“ на пшеницата. Идеята на приложение на продукта е да подобрим развитието на кореновата система, както и на надземната част. Това е и спецификата на ASTELIS 1, че работи в две направления едновременно – развитие на коренова система и надземна част на културното растение. Какъв е механизмът? Активните съставки на продукта се свързват с почвените гъби, т. е. стимулира се микоризата и така се получава многократно по-голяма коренова система, която да достига до повече вода и осигурява повече хранителни вещества за растението. Със съдържанието на 3 вида фитохормони в ASTELIS 1, се регулира оптимално и хормоналния баланс на братенето, като се подобрява общото братене и се спомага формирането на повече продуктивни братя, т. е. образуването на повече класове в края на вегетацията. Друго ключово предимство на продукта е много силната антистрес защита на културите към всички абиотични фактори.

В малко по-напреднал етап от вегетацията, във фенофаза „вретенене“ на пшеницата – сме приложили нашия биостимулатор SEACTIV Rame – продукт с много високо съдържание на мед (Cu). Целта тук е: на първо място да обезпечим пшеницата с този ключов елемент като медта и да осигурим антистресово действие. В биостимулатора също така се съдържат и аминокиселини, и фитохормони, които да спомогнат за транспорта и усвояването на хранителните вещества и да дадат едно дълготрайно (системно) действие на продукта до края на вегетацията, обобщи експертът.

Цветомир Цветанов предостави думата на Васил Проданов – агроном-търговски консултант за района на Плевен и Ловеч, да информира по-подробно за приложението на технологията и как е протекла вегетацията до момента (21 май 2024 г.).

Васил Проданов

„Тук, на опитното поле в землището на с. Радишево, сме приложили цялостна технология за торене на пшеница с продуктите на Тимак Агро – за фосфорно хранене и биостимулация, с изключение на торенето с азот, каза експертът. С нея на практика се доказва, че предлагаме една рентабилна технология в тези доста трудни години напоследък. Тя специално е съобразена с почвения тип в землището (преобладаващо кисели почви) с избора на нашия фосфорен продукт EURONATURE P26 B, приложим именно при такива условия“, уточни В. Проданов. И информира, че продуктът е приложен в доза 20 кг/дка преди сеитбата на пшеницата, наесен.

-Считаме че дозата е оптимална и дългосрочно подсигурява културата с фосфор (Р2О5). Продуктът е специално формулиран за есенни зърнено-житни култури и е с по-дълготрайно освобождаване на фосфора – напълно приложим за пшеница, ечемик, ръж, тритикале, дори и рапица. Както се вижда и от много доброто състояние на посевите в опитното поле, това е една подходяща технологията за фосфорно торене за райони с кисели почви, което е съчетано и с калций. EURONATURE P26 B работи много добре също и в посока подобряване допълнително на усвояването и на другите хранителни елементи, включ. и на азота, подчерта В. Проданов и представи следващите мероприятия в приложение на технологията:

-Както е известно, есента на 2023 г. беше много суха, затова не приложихме биостимулатора ASTELIS 1, наесен. Приложихме продукта през пролетта, с първото хербицидно третиране на полето. С второто фунгицидно пръскане, във фаза вретенене на пшеницата, приложихме другия наш биостимулатор SEACTIV Rame – с високо съдържание на мед (Cu).
Днес на полето, земеделските производители виждат на място и се убеждават в ефективността на приложените продукти, както и, че Тимак Агро им предлага една рентабилна технология с много висока възвръщаемост на инвестициите, допълни експертът.
Фермерите разгледаха детайлно опитното поле и видяха, че състоянието на посева е много добро, растенията са здрави, с повече изхранени братя и с добре развити класове. Те получиха изчерпателен отговор на всички свои въпроси от агроном-търговските консултанти на Тимак Агро България.

Допълнително експертите информираха, че от няколко години компанията извежда опити в Аграрния университет – Пловдив за приложението на биостимулаторите на Тимак Агро чрез пръскане с дрон. Те съобщиха, че през 2023 г. са проведени и няколко полеви демонстрации за маломерно третиране с продуктите пред фермери в различни локации. Резултатите от опитите са много добри: продуктите напълно са приложими при този способ; налице е възможност да се третира и при по-неблагоприятни климатични условия и се отчита агрономически оправдана ефективност за приложение на по-ниските дози от биостимулатори, използвани при маломерното пръскане.

Яна Брезовска

Б. а. -Текстът е публикуван в бр. 6/юни 2024 г. на сп. „Практично земеделие“. Изднанието може да бъде намерено в разпространителската мрежа в страната от 07. 06. 2024 г.