• Home
  • Новини
  • На 7-ми юни, т. г., земеделското министерство публикува окончателния вариант на Наръчник за директни плащания 2024 г.
08.06.2024

На 7-ми юни, т. г., земеделското министерство публикува окончателния вариант на Наръчник за директни плащания 2024 г.

By praadmin 0 94 Views

На 7-ми юни т. г., след продължителен период на обществено и експертно обсъждане и промени в базави закони и нормативни актове през 2023 – 2024 г., включително и измененията в Стратегическия план 2023-2027 г., които България предложи на ЕК и които получиха одобрението й към 31 май, най-после Наръчникът за директни плащания 2024 е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

В бележа към публикацията се обяснява, че * *Документът е изготвен на основата на актуалната информация от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. (одобрен с Решение на Комисията C(2024) 3537 final от 31.05.2024 г.), Закон за подпомагане на земеделските производители (последно изм. ДВ. бр.41 от 10 май 2024 г.), Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни
плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2023г., последно изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 юни 2024 г.) и Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (Обн. ДВ. бр.30 от 4 Април 2023 г., последно изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 юни 2024 г. )

Кандидатстването за Кампания 2024 ще се извършва по клаузите и изискванията, включени в настоящия Наръчник.

С пълния текст на документа може да се запознаете на: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2024/06/07/guide_dp_2024_2024_06_07_04_J8UmOjT.pdf

(ПЗ)