Практики за ограничаване на бактерийните болести по доматите

By on 13.06.2024 0 126 Views

През юни често има валежи, съпроводени от вятър, които провокират бързо развитие на бактерийни болести по доматите – полско производство (бактерийно увяхване, бактерийно изсъхване, бактерийно струпясване).
Бактерийното струпясване (Xanthomonas campestris pv.vesicatoria) атакува всички растителни части на доматените растения – листа и листни дръжки, стъбла, плодове. Болестта поразява и пиперите. По листата на доматите се образуват кафяви, воднисти петна със светло жълт венец; по стъблата и листните дръжките петната са по-дребни, елипсовидни, воднисти, сиво кафяви с по-светъл център и тъмна периферия. По цветовете петната са воднисти, чашелистчетата загиват и цветовете окапват. По зелените и зазряващи плодове петната също са воднисти, тъмно зелени до кафяви, вдлъбнати, с разкъсана кожа, която постепенно се превръщат в струпеи. Тъканите около повредите загниват в дълбочина. Признаците по пипера са подобни – по листата се появяват воднисти, кафяви петна със светъл център и тъмна периферия. Петната обхващат листните дръжки пръстеновидно и те окапват. По стъблата се образуват некротични ивици, а по плодовете- воднисти, вдлъбнати, кафяво черни струпеи и пръстеновидна некроза по плодната дръжка. Болестта масово се проявява в южните райони на страната
Бактерийното струпясване се причинява от бактерия, която се запазва в растителните остатъци от доматите и пипера до 3 години. Семената имат повърхностна инфекция. По време на вегетацията инфекцията се разпространява чрез дъждовете, ветровете, насекомите и хората при различните манипулации.
При съчетаване на агротехнически и химически мерки може да се ограничи бактерийното струпясване по доматите и пиперите. От агротехническите мерки особено значение имат: спазване на 3-годишно сеитбообръщение с житни и бобови култури; провеждане на сеитба с обеззаразени семена; унищожаване на плевелите; разсаждане само на здрав разсад; избягване на работа в посева, когато е полето е влажно.
От химическите средства ефективно действие имат мед съдържащите препарати: Купроксат ФЛ/Трибейз флоабъл – 0,3%; Копрантол дуо – 250 г/дка; Фунгуран ОН 50 ВП – 0,3%.
По време на масовия цъфтеж и в началото на плодообразуване се проявява черното бактерийно струпясване по домати (Pseudomonas syringae pv.tomato). По листата, стъблата, листните и цветни дръжки се образуват дребни, некротични петна. Ако нападението е във висока степен на проява, листата пожълтяват, увяхват и некротират. По зелените плодове се появяват многобройни, дребни, черни, изпъкнали петна, които лесно се лющят, т.е. имат повърхностен характер. В много случаи петната се сливат и образуват широки струпейни зони, които могат да обхванат целия плод.
Болестта се причинява от бактерия, която се запазва и пренася с доматените семена. В растителните остатъци и в почвата тя остава жизнена за кратко време. По време на вегетацията бактерията се разпространява механично чрез дъждовете и при извършване на различните културални практики.
Черното бактерийно струпясване се развива силно при продължителни хладни (16-22°С) и дъждовни периоди, когато относителната въздушна влажност е висока през месеците май и юни, а също и при дъждуване на посевите. Най-чувствителни към болестта са младите, интензивно нарастващи плодове. Бактерията навлиза в домата и през естествени отвори, рани (корени, стъбла или плодове).
Контрол – черното бактерийно струпясване по доматите може да се ограничи, ако семената се обработват термично при температура 53°С за 30 минути. През вегетационния период има ефект от пръскания с мед съдържащи препарати: Купроксат ФЛ/Трибейз Флоабъл – 0,3%; Копрантол дуо- 250 г/дка; Фунгуран ОН 50 ВП – 0,3%. В края на сезона дезинфекцирайте всички оранжерии, оборудването, разсадните табли и др. За да сведете до минимум овлажняването на листата през по-хладните периоди, тъй като бактерията вирее във влажни, хладни условия, старайте се да не мокрите растенията по време на поливане.

(ПЗ)

Б. р. – Статията е авторска и е публикувана в бр. 6/юни 2024 г. на сп. „Практично земеделие“. Броят може да бъде намерен в разпространителската мрежа в страната.

Снимка източиник: https://gd.eppo.int/taxon/XANTPF/photos#