• Home
  • Технологии
  • Пшениците СОФРУ CS, ФЛАВОР CS и СОЛИНДО CS от LIDEA отново с устойчиви добиви в регионите Ямбол и Бургас въпреки сушата и екстремните температури
04.07.2024

Пшениците СОФРУ CS, ФЛАВОР CS и СОЛИНДО CS от LIDEA отново с устойчиви добиви в регионите Ямбол и Бургас въпреки сушата и екстремните температури

By praadmin 0 68 Views

„Намираме се на демонстрационната платформа „Ден на полето – пшеница и ечемик – гр. Българово“, обл. Бургас (29 и 30 май 2024 г.), където със специалната покана на Националната асоциация на зърнопроизводителите, включ. Съюз на зълнопроизводителите Маркели и Съюз на зърнопроизводителите област Бургас – представяме в реални условия (опитни парцели) сортовете пшеница и ечемик от LIDEA“, каза Радослав Михалев (на заглавната снимка), Търговски представител на LIDEA за областите Ямбол и Бургас, за сп. „Практично земеделие“ и уеб сайта на изданието: www.praktichnozemedelie.com.
LIDEA предлага на българския пазар базови семена от 8 сорта пшеница, съответно подходящи за отглеждане в различни региони на страната, съобщи Р. Михалев и се спря по-подробно на състоянието на сортовете през настоящата стопанска година в областите Ямбол и Бургас.
Успешни сортове пшеници за регион Ямбол и Бургас

-Тази година, при известните на всички неблагоприятни климатични условия, в нашия регион (Ямбол, Бургас) много добре се представят познатият и предпочитан от земеделците пшеница сорт СОФРУ CS и пшеница сорт ФЛАВОР CS. Също така, т. г., добре се представя сортът осилеста пшеница СОЛИНДО CS (хлебна) – и като показатели (с висок хектолитър и др.), и като добивен потенциал.
И за предстоящата есенна кампания 2024 – интересите на зърнопроизводителите от региона се насочват отново към споменатите сортове. Държа да отбележа, че сорт СОФРУ CS е утвърдена пшеница в областите Ямбол и Бургас и в сравнение с конкурентни сортове – при същите условия, дава много добри добиви. Очертава се като отлична пшеница за региона.
Други зърнени култури в портфолиото на LIDEA
LIDEA предлага семена от тритикале сорт ТРИСМАРТ CS – известен в цяла България с високите добиви, а също и адаптивността си. Това го прави много търсен на пазара.
При ечемика, в портфолиото ни за Есенна кампания 2024 г., отново акцентираме на сорт ЖУП CS. Сортът ежегодно дава много добри резултати, не само тук в региона на Ямбол и Бургас, но навсяде в страната.
Наблюдавайки тенденциите, смятам, че тепърва ще нараства търсенето на хлебни пшеници, каквито фирма LIDEA предлага на българския пазар. Това е така, защото влияние оказва не само по-високата им изкупна цена, но и показателите – като хлебопекарни свойства, които дават нашите сортове. Тук искам да подчертая и едно специално качество на ФЛАВОР CS, което се доказа и през тази година. При неблагоприятните условия – предимно суша от есента – продължила до късна пролет, той отново разви потенциалът си за добив. Това потвърждава неговата генетична устойчивост при недобри условия на средата.
Увеличават се площите с ечемик, фермерите трябва да отглеждат най-малко 4 различни култури. Поради това приоритет на производителите е да направят правилен сеитбооборот, и ечемикът добре се вписва в него. Като изкупна цена културата е достатъчно рентабилна. Докато преди две-три години нямаше добър пазар за ечемика, сега търговците на зърно променят тенденцията и има индикации, че ще заложат и на тази култура. Така, че производителите могат да разчитат на зимния фуражен ечемик сорт ЖУП CS от LIDEA – доказал се като високопродуктивен и стабилен при различни условия и в нашия регион.
Иновации и устойчивост
Ежегодно компанията LIDEA (Франция) отделя значителни средства за инвестициите в селекцията на нови сортове при културите с които рабати, в т. ч. и зърнено-житните. Изследователските екипи работят много интензивно в посока генетична устойчивост на променливи климатични условия и на болести, както и възможности за по-висок продуктивен потенциал на сортовете. Очакваме, че в близко бъдеще ще можем да обновим портфолиото си с още по-устойчиви продукти от нови генетични линии. Така ще подпомогнем производителите да намалят разходите си за торове и третирания като производството им стане по-рентабилно.

(ПЗ)

Б. р. – Публикацията тук е част статия, която е отпечатана в бр. 7/юли 2024 г. на сп. „Практично земеделие“. Изданието ще бъде на вестникарския параз в страна от 05. 07. 2024 г. Очаквайте продължение по темата за новите хибриди рапица в портфолиото на lidea – Кампания 2024.