• Home
  • глифозат

Tag Archives

Европейският съюз разреши използването на глифозат за още 10 години

by on 17.11.2023 0
Европейският съюз разреши използването на глифозат за още 10 години, съобщи Българската телеграфна агенция (БТА). В информацията си БТА допълва, че се предвиждат се обаче нови условия и ограничения за употребата му, позовавйки се на ДПА, която цитира изявление на Европейската комисия. На 16 ноември 2023 г, членките на ЕС не са постигнали съгласие,... Повече

Европейската агенция по химикали (ECHA) потвърди, че активното вещество глифозат не е канцерогенно

by on 02.07.2022 0
Справка: https://apigateway.agilitypr.com/distributions/history/433299eb-0ee9-4922-86e1-91ad09b27c25 Според Комисията за оценка на риска RAC на ECHA „наличните научни доказателства не отговарят на критериите за класифициране на глифозат като канцерогенно, мутагенно или репротоксично вещество“. Становището не се отклонява от позицията на ECHA от 2017 г., когато също не класифицира глифозат като канцерогенен. Тогава, както и сега, ECHA заключи, че глифозатът... Повече