• Home
  • екосхеми

Tag Archives

Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024 г.

by on 14.05.2024 0
Бюджетът по схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните или т. нар. „еко схеми“ е в размер на 203, 6 млн. евро. Плащането по тях ще продължи да се извършва на хектар при спазване на екологичните практики за съответната еко схема. Това е станало ясно по време на среща от информационната... Повече

България информира Европейската комисия, че ще прилага дерогация по отношение на ДЗЕС 8 за референтната 2024 г.

by on 20.02.2024 0
Междинните култури, които биха се отглеждали върху площите касаещи дерогацията (4%), следва да се отглеждат без използване на продукти за растителна защита. Министерство на земеделието и храните изпрати нотификация до Европейската комисия, че ще прилага дерогация за референтната 2024 г. по отношение Регламент (ЕС) 2021/2115 за прилагането на Стандарта за добро земеделско и екологично... Повече

МЗХ предоставя възможност за подаване на допълнителни документи по 3 определени интервенции за директни плащания по Кампания 2023

by on 30.08.2023 0
Министерството на земеделието и храните ще предостави възможност на земеделските стопани, които са подали заявления по определени интервенции за директните плащания по Кампания 2023 допълнително да представят документи. Това се отнася за Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал, Екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи и интервенцията за Обвързано с производството... Повече

Всички презентации от информационната кампания по Стратегическия план са публикувани на сайта на Министерството на земеделието

by on 16.02.2023 0
Националната информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) в България за периода 2023-2027 г. премина при засилен интерес от земеделските стопани. Тя се проведе в периода 06-16 февруари и в нея участваха над 2500 стопани, съобщи пресцентърът на земеделското министерство. В съобщението се казва, че по време на... Повече