• Home
  • запазване

Tag Archives

По еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал не се подпомагат площи, при които общото количество азот ( N) надхвърля 150 кг на хектар

by on 16.03.2023 0
В Чл. 40, ал.1 от Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, публикувана в Държавен вестник, брой 23 от 14.03.2023 г. са описани изискванията,... Повече