• Home
  • зелена сделка

Tag Archives

Земеделският министър в оставка И. Иванов посочва, че липсват съответни статистически данни на ниво ЕС за използването на пестициди

by on 19.07.2022 0
Министърът на земеделието в оставка – Иван Иванов, е коментирал‚ че предложението за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита в ЕС е доста амбициозно в настоящата ситуация в световен мащаб, когато гарантирането на продоволствената сигурност трябва да бъде водещ приоритет. „Настояваме да бъдат отчетени различните изходни позиции и специфичните особености в... Повече