• Home
  • индикативен график

Tag Archives

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ -КАМПАНИЯ 2023 ДО 31.01.2024 Г.

by on 20.11.2023 0
На сайта на Държавен фонд „Земделие“ е публикуван Идикативния график за плащанията по интервенциите за директни плащания – Кампания 2023 – до 31л01-2024 г. Интересуващите се могат да видят кога ДЗФ ще извърши плащанията на: https://www.dfz.bg/documents/20121/1245489/IGRAFIK_31_01_2024_za_sayta.pdf/8f1ea9e9-6c6d-8db8-80ba-ac09790d0398 Повече

ДФ „Земеделие“ обяви Индикативния график за плащанията към земеделците до края на юни – за Кампания 2022

by on 12.03.2023 0
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви Индикативния график за плащанията към земеделските стопани за Кампания 2022 г., които приключват до 30 юни (чл. 75 от Регламент (ЕС) № 1306/2013). Графикът е публикуван на  интернет страницата на ДФЗ – РА. Съобщението е публикувано на официалния сайт на фонда. Ето и част от разписаните дати: Предстоящото плащане... Повече