• Home
  • Кампания 2023

Tag Archives

Във видео указания от ДФЗ разясняват как се генерират възражения срещу слой „Физически блокове“ за Кампания 2023

by on 07.02.2024 0
Възражения несъгласните подават до 16-ти февруари чрез областните служби по земеделие За улеснение на земеделските производители Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видео с указания как се генерират възражения срещу проекта на слой „Физически блокове“ за Кампания 2023. Разясненията се отнасят и за площите, определени като подходящи за косене, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Видеото... Повече

Тютюнопроизводителите ще получат 71 млн. лв. по Националната преходна помощ за кампания 2023 г.- определени са и ставките по групи

by on 16.01.2024 0
Тютюнонопроизводителите ще получат 71 млн. лв. по Националната преходна помощ за кампания 2023 г. Това е станало ясно по време на заседание на Консултативния съвет по тютюна, което се е провело в МЗХ, съобщи пресслужбата на ведомството. В съвета са участвали министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и заместник-министър Александър Йоцев. Министър Вътев... Повече

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ -КАМПАНИЯ 2023 ДО 31.01.2024 Г.

by on 20.11.2023 0
На сайта на Държавен фонд „Земделие“ е публикуван Идикативния график за плащанията по интервенциите за директни плащания – Кампания 2023 – до 31л01-2024 г. Интересуващите се могат да видят кога ДЗФ ще извърши плащанията на: https://www.dfz.bg/documents/20121/1245489/IGRAFIK_31_01_2024_za_sayta.pdf/8f1ea9e9-6c6d-8db8-80ba-ac09790d0398 Повече

ДФЗ публикува видео указания за резултатите от СМП и как стопаните да изразят несъгласие, да коригират или оттеглят заявленията си до 20 ноември за Кампания 2023

by on 06.11.2023 0
Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за Кампания 2023, че в индивидуалните им профили, в Системата за електронни услуги (СЕУ), вече е заредена информация в табличен вид с констатациите от Системата за мониторинг на площ (СМП) за всички монитируеми условия за допустимост. Съобщението е публикувано на интернет страницата на фонда.От ДФЗ припомнят,... Повече

ВАЖНО:МЗХ предвижда удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане по Кампания 2023 до 21 юли

by on 13.06.2023 0
До 21 юли 2023 г. земеделските стопани да могат да подават заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания и да правят редакции по вече подадените заявления, се предвижда с предложението за изменение на Наредба № 4 от 2023 г., публикувана за обществено обсъждане, съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието и храните. Целта на... Повече

От МЗм напомнят: до 30 юни продължава кампанията за директните плащания

by on 04.06.2023 0
До 30 юни земеделските стопани могат да подават заявления за директни плащания в Кампания 2023 и да правят редакции без санкция, напомнят от земеделското министерство. Това е предвидено с допълнение към Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в... Повече

От ДФ „Земеделие“ успокояват, че кандидатите за Кампания 2023 ще могат да подадат заявленията си в срок

by on 16.03.2023 0
Всички бенефициери, кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2023, ще могат да подадат в срок заявленията си за подпомагане. Кампания 2023 ще започне след публикуване на подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на директните плащания и подаването на заявленията за подпомагане, се казва в съобщение на ДФ „Земеделие“ в отговор на притесненията... Повече