• Home
  • Кампания 2023

Tag Archives

От ДФ „Земеделие“ успокояват, че кандидатите за Кампания 2023 ще могат да подадат заявленията си в срок

by on 16.03.2023 0
Всички бенефициери, кандидати по интервенциите на Директните плащания за Кампания 2023, ще могат да подадат в срок заявленията си за подпомагане. Кампания 2023 ще започне след публикуване на подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на директните плащания и подаването на заявленията за подпомагане, се казва в съобщение на ДФ „Земеделие“ в отговор на притесненията... Повече