• Home
  • кандидатстване

Tag Archives

От днес до 20 декември, т. г. – стопаните кандидатстват за de minimis

by on 20.11.2023 0
От 20 ноември до 1 декември земеделските производители, които развиват своята дейност в секторите „Животновъдство“, Пчеларство“ и „Растениевъдство“, могат да подадат заявления за подпомагане по помощта de minimis. Помощта се отпуска съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г., а при... Повече

МЗХ започва информационна кампания за разясняване на условията за кандидатстване по двете стартирали процедури от НПВУ

by on 10.11.2023 0
Министерство на земеделието и храните започва информационна кампания, по време на която експерти ще разяснят на земеделските производители условията при подаване на проектни предложения по двете стартирали процедури „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ от Националния план за възстановяване и... Повече