• Home
  • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Tag Archives

Министерство на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

by on 13.05.2023 0
Проект за изменение на насоките за кандидатстване е публикуван за обществено обсъждане със срок до 19 май 2023 година Министерството на земеделието планира да увеличи бюджета за проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР) с цел одобрение на по-голям... Повече