• Home
  • покривни култури

Tag Archives

ДА ОПАЗИМ ПОЧВАТА – ВСЕ ПО-ВАЖНА И НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА!

by on 06.11.2023 0
Защото никоя селекция няма да бъде достатъчно добра, ако почвата деградира и се натрови от нашата дейност.Отново преживяхме разочарованието от неблагоприятно стекли се обстоятелсва, които ни връщат година назад финаносово поради ниски добиви и лоша пазарна конюнктура. Значението на пазара е неоспоримо, но ние не можем да влияем на световните борси и да предвидим... Повече