Tag Archives

2 млн. лева са утвърдени като помощ за борба с телените червеи по картофите

by on 03.04.2024 0
Управителният съвет на Държавен фон „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди финансов ресурс от 2 млн. лева за 2024 г. по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“, съобщават... Повече

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

by on 25.03.2024 0
Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 86,9 милиона евро (170 милиона лева) в подкрепа на земеделските стопани в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., за да... Повече

ЕК одобри прилагането на схемата за държавна помощ за хуманно отношение към птиците до края на 2029 г.

by on 15.03.2024 0
Европейската комисия одобри нотифицираната схема за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, която ще бъде със срок на действие до 31 декември 2029 г., съобши пресцентърът на МЗХ. В информацията се уточнява, че бюджетът на мярката е увеличен на 242 млн. лв. за шестгодишния й период... Повече

Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г.

by on 01.03.2024 0
Предвижда се и през тази година земеделските стопани да бъдат финансирани с до 80% от разходите за доставката за вода за напояване. Запазва се цената на водата за напояване за предстоящия поливен сезон спрямо 2023 г., с цел защита на интересите на земеделските производители, независимо от риска от финансови загуби за „Напоителни системи“ ЕАД,... Повече

От 20 март до 9-ти април стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна

by on 28.02.2024 0
От 20 март до 9 април 2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемите за държавни помощи „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване... Повече

100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

by on 18.01.2024 0
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) е утвърдил финансов ресурс от 100 000 лева за 2024 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P, пише в съобщение, публикувана на интернет страницата на фонда.За настоящия програмен период е пренотифицирана през 2023 г., като е вписана с... Повече

ДФ „Земеделие“ преведе парите по първия транш на земеделците за намален акциз върху газьола

by on 31.10.2023 0
Вторият транш ще бъде изпратен в началото на 2024 г. Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе първи транш в размер на 90 058 395 лв. на 13 992 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, се казва в съобщение на фонда, публикувано... Повече

Вторият пакет спешна финансова помощ за слънчоглед в размер на 19 млн. и 108 хил. лв ще бъде изплатена до 31 декември 2023 година

by on 13.10.2023 0
Министерството на земеделието и храните публикува на официалната си интернет страница изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. Вторият пакет спешна финансова помощ ще бъде изплатена на одобрените заявители до 31 декември 2023 година, съобщават от... Повече

От 18 септември до 6 октомври 2023 г. стопаните могат да подават заявления за помощта за щети от бедствия

by on 14.09.2023 0
Стопани, които нямат сключени застраховки, получават половината от изчисления размер за подпомаганеУправителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди финансов ресурс за 2023 г. в размер на 22 100 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени... Повече

Важно за кандидатите подали заявления по извънредната финансова помощ за слънчоглед

by on 14.09.2023 0
След извършване на административните проверки от страна на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) на 3 655 земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, са изпратени уведомителни писма чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) за изискуеми задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се казва в съобщение, публикувано на уеб страницата на фонда.В съобщението се пояснява,... Повече