Tag Archives

Най-широко приложение в промишлените насаждения с кайсии намират подобрената чашовидна и полуплоската корона

by on 30.01.2024 0
Подходящи корони за формиране на кайсиевите дървета са: подобрена етажна корона, подобрена чашовидна, полуплоска корона и вретеновидна /при спазване на определени условия/. От изброените видове корони най-широко приложение в промишлените насаждения намират подобрена чашовидна и полуплоска корона. В тази връзка се е наложило схващането, че подобрена чашовидна е подходяща за сортове като Ърли ориндж... Повече

Съвременни тенденции в черешопроизводството

by on 20.11.2023 0
Автор: проф. д-р Валентин ЛичевАграрен университет, катедра Овощарство През последните 10-15 години настъпиха съществени промени в черешопроизводството в света. Някои от тези промени навлязоха и в нашата страна, а за други – това е предстоящо. Като имам предвид тенденциите за развитие на черешопроизводството в света като цяло, считам че е особено актуално с тези... Повече