Tag Archives

БФС е възмутен, че фермерите са изключени от консултациите по изготвяне на плановете за управление на риска от наводнения

by on 04.12.2023 0
На редакционната поща се получи писмо от Българския фермерски съюз, което публикуваме тук без редакционна намеса: „Българският фермерски съюз е възмутен, че представители на земеделските производители не са включени в обсъжданията по изпълнение на мерките по актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения. Те се подготвят от Министерството на околната среда и... Повече

СТАНОВИЩЕ на ЦОРХВ: Рисковете за здравето на фермерите и на другите потребители, използващи борни торове, се очаква да не са сериозни

by on 19.10.2022 0
Микроелементът бор естествено присъства в почвата, от богати на бор скали и от разлагането на органична материя. Борът може да бъде внесен в почвите и чрез водата за напояване. В почвата той се придвижва с водата и поради това в по-влажните райони вероятността той да се натрупа е малка, докато в сухи почви, където... Повече