• Home
  • специализиран слой

Tag Archives

Стопаните могат да се запознаят с окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., и със слой „Постоянно затревени площи

by on 29.03.2024 0
Заповедите подлежат на оспорване до 12 април 2024 г. Със Заповед №РД 09-220 от 08.03.2024 г. на министъра на земеделието и храните е одобрен окончателния специализиран слой „Физически блокове”, включващ и площите по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „з“ от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване,... Повече