• Home
  • употреба

Tag Archives

Земеделският министър в оставка И. Иванов посочва, че липсват съответни статистически данни на ниво ЕС за използването на пестициди

by on 19.07.2022 0
Министърът на земеделието в оставка – Иван Иванов, е коментирал‚ че предложението за Регламент относно устойчивата употреба на продукти за растителна защита в ЕС е доста амбициозно в настоящата ситуация в световен мащаб, когато гарантирането на продоволствената сигурност трябва да бъде водещ приоритет. „Настояваме да бъдат отчетени различните изходни позиции и специфичните особености в... Повече

Какви са новите правила за намаляване на риска и употребата на пестициди в ЕС?

by on 24.06.2022 0
Европейската комисия предложи нови правила за намаляване на употребата и риска от пестициди в ЕС (на 22 юни , т. г.) като постига целта на стратегията „От фермата до трапезата” за справедлива, здравословна и зачитаща околната среда хранителна система, се казва в информация, публикувана на официалната интернет страница на ЕС. Какви са новите предложения... Повече