• Home
  • ФМС Агро България

Tag Archives

2023 – ФМС – Фокус върху биопродукти, намаляване на въглеродните емисии и опазване на водите

by on 09.01.2023 0
ФМС е глобална корпорация оперираща в сферата на земеделието, чиито основни цели са подпомагане на производството на храни, фуражи и горива, които да отговорят на нуждите на нарастващото население и непрестанно променящата се среда.Модерните решения за защита на културите предлагани от ФМС – включително биологични продукти, листни торове и биостимуланти, програми и апликации за... Повече