• Home
  • черешопроизводство

Tag Archives

Съвременни тенденции в черешопроизводството

by on 20.11.2023 0
Автор: проф. д-р Валентин ЛичевАграрен университет, катедра Овощарство През последните 10-15 години настъпиха съществени промени в черешопроизводството в света. Някои от тези промени навлязоха и в нашата страна, а за други – това е предстоящо. Като имам предвид тенденциите за развитие на черешопроизводството в света като цяло, считам че е особено актуално с тези... Повече