Новини

Ще изгубят ли земеделците 72 млн. евро поради липса на закон за защита от градушките ?

С този реторичен въпрос се обърна към зърнопроизводителите министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при участието си в работата на Деветия Национален Агро Семинар на НАЗ, който се провежда в Пловдив. По отношение на защитата от градушки,  тя посочи, че е необходима финансова солидарност между земеделските производители и държавата, за да има превенция на риска и пазарни обезщетения при неблагоприятни климатични условия. Такива са регламентите на ЕС, каза тя  и обясни, че ако земеделските организации и министерството не намерят допирни точки при изготвянето на нов законопроект, отново страната ни ще изгуби евросубсидии, които биха подпомогнали земеделците, в случай на неблагоприятни климатични явления, в. ч. и градушки. Тя припомни на зърнопроизводителите, че  и тяхната асоциация се е възпротивила на солидарното участие на земеделците в учредяването на общ финансов фонд с държавата преди година при обсъждане на законопроекта и той е отпаднал. Така, на практика, около 36 млн. евро, заделени по мярката за управление на риска, са прехвърлени по бюджетите на мерки, чиито приеми по ПРСР ще бъдат отворени през първите 6 месеца на 2020 г.

За новия програмен период е възможно преодоляване на казуса, при условие, само ако има бенефициент и финансово участие на всички земеделци“, допълни още министърът. „За следващия програмен период по тази мярка  бюджетът ще бъде два пъти по-голям в размер на 72 млн. евро“, поясни Десислава Танева.

Министърът на земеделието каза, че взаимстваме опит от Унгария, за да бъде предложена друга правна форма за национална превенция от климатични събития. Целта е земеделските производители да получават обезщетения  при много по-добри условия. „Този модел работи и в други страни-членки. Всички работят в тази посока. В Турция са задължили всеки земеделски производител да се застрахова, за да работи системата със съфинансиране“, обясни министър Танева.

(ПЗ)