Новини

Очаква се високите цени на зърнените и маслодайните да не претърпят съществени изменения до края на април, 2021 г.

2021-04-01 По данни на Бюлетин №12/декември 2020, издаван от Център за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), FOB цените от Украйна към края на м.декември 2020 г. остават на равнищата от предишния месец: хлебна пшеница - 254 US$/т, ечемика - 220 US$/т, фуражна пшеница - 250 US$/т. При царевицата FOB цената е 236 US$/т, а слънчогледовото олио достигна връх от 980 US$/т. На годишна база цените са с 25% нагоре. Очаква се тези високи цени да не претърпят съществени изменения до края на м.април, 2021 г. Високите цени на продоволствените суровини в Русия карат властите да предприемат мерки за потискане на инфлацията. Русия предвижда да въведе квота и мито за износ на зърно от 15 февруари, 2021 г. равняващо се на около 30 US$/т при пшеницата. По данни на ИКАР, това ще увеличи световните цени, като през м.февруари, FOB цената от Русия ще стигне 260 US$/т, а изкупните цени могат да паднат с 20 US$/т. Източник: САРА