Новини

Износът на пшеница през порт Варна от началото на пазарната година е с 52,1% по-малко на годишна база

2021-02-19 

През периода 8 – 14 февруари 2021 г. през Пристанище Варна1 не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица за износ. Общият експорт на пшеница през порта от началото на текущата пазарна година до момента е с 52,1% по-малко на годишна база, докато при ечемика е налице увеличение с 5,2%, се посочва в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 7/2021), публикуван на официалната интернет страница на МЗХГ.

Към средата на февруари 2021 г. не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица от реколта `2020 през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1. По предварителни данни на НСИ (обхващащи цялата търговия със зърнени и маслодайни култури - по морски, речен и сухоземен път), през периода юли – ноември 2020 г. извън страната са реализирани общо 1 442,7 хил. тона пшеница, 140,1 хил. тона ечемик и 185,6 хил. тона рапица. И при трите култури се наблюдава съществено намаление на експорта спрямо същия период на миналия сезон - съответно с 54%, 31,9% и 49,3%, пише в бюлетина.

В рамките на последната седмица се наблюдава леко понижение на средните изкупни цени за страната на фуражна пшеница и слънчоглед, съответно с 0,5% и 1,9%, докато тази на царевицата се повишава с 1,5%. Без промяна остават цените на хлебната пшеница и ечемика.

(ПЗ)