Новини

МЗХГ одобри насоки за избор на подходящо място за пчелини с биологично производство на пчелни продукти

2021-02-26 

Министерството на земеделието, храните и горите уведомява биологичните оператори с дейност животновъдство - пчеларство, за изготвен документ с препоръчителен характер, в изпълнение на препоръка № 3 от Одит на Европейската комисия - DG (SANTE) 2019-6869, проведен в България в периода от 19 до 29 ноември 2019 година с цел оценка на системите за контрол на биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, се казва в съобщение публикувано на официалната интернет страница на институцията.  Документът - „Насоки за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти“ определя критерии за избор на местоположението на пчелините и анализ на заобикалящата растителност в радиус от 3 км. Насоките посочват обществено достъпните източници на информация от които операторите пчелари може да събират доказателства и документи за растителността и източниците на замърсяване в 3 км. радиус от пчелините и да посочват подход за извършване на анализа им.Документът е утвърден със заповед на министър Десислава Танева, издадено на 25. 02. 2021 г.

Целта на Насоките е да гарантират единен подход при избора на подходящо място на пчелина и анализа на медоносната растителност, източник на нектар и полен, в радиус от 3 км от площадката на пчелина (парцел/имот/площ, върху който са разположени кошерите).

Насоките определят: - прилагане на термина „предимно“ за изискването в радиус от 3 км около пчелините растителността източник на нектар и полен, да е предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие;  както и  отстояния на пчелините от източници, които могат да причинят замърсяване на пчелните продукти или увреждане на здравето на пчелите.

Документът може да бъде разгледан на: https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/02/26/nasoki_biologichno_pchelarstvo_jay2YH7.pdf