Новини

45% от анкетираните фермери, жители на селските райони, се чувстват изоставени от обществото, сочи проучване на ЕС

2021-03-20 

На въпрос дали хората се чувстват изоставени от обществото, 39% от анкетираните отговарят положително. Този дял се увеличава за участниците, занимаващи се със земеделие (45%), живеещи в селските райони (41%) и живеещи в отдалечени селски райони (56%). Най-важната причина, посочена за това, е влошената инфраструктура и услуги (61%). Това са някои от ключовите резултати от онлайн обществената консултация относно дългосрочната визия за селските райони, проведена между 7 септември и 30 ноември 2020 г. по поръчка на Европейската комисия. Съобщението е поместено на официалната уеб страница на ЕС.

Подобрената инфраструктура, особено по отношение на обществения транспорт, е сред най-належащите нужди за селските райони. Земеделието се разглежда като сектор, допринасящ най-много за развитието на селските райони.  Публичната консултация е имала за цел да събере мнения от европейските граждани и заинтересовани страни, за да оцени върху какво трябва да се фокусира дългосрочната визия за селските райони, се казва в съобщението.  Общо 2326 респонденти от всички държави-членки на ЕС са участвали в обществената консултация.

Над 50% от анкетираните заявяват, че инфраструктурата е най-належащата нужда за селските райони. Достъпът до основни услуги и удобства, като вода и електричество, както и до банки и пощи, също са посочени като спешна нужда за 43% от анкетираните.

През следващите 20 години респондентите вярват, че привлекателността на селските райони до голяма степен ще зависи от наличието на цифрова свързаност (93%), от основните услуги и електронни услуги (94%) и от подобряването на климата и екологичните показатели на земеделието ( 92%).

Що се отнася до вземането на решения, 83% от участниците вярват, че решенията, взети на местно ниво, засягат живота на хората от селските райони, докато само една четвърт (27%) считат, че се обръща специално внимание на селските райони при проектирането на публичната политика.

Констатациите от обществената консултация ще бъдат представени на седмицата за визия за селските райони, организирана от Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) между 22 и 26 март 2021 г.

(ПЗ)