Новини

Европейската Комисията представи план за действие за развитие на биологичното производство

2021-03-26 

На 25 март, т. г. Комисията представи План за действие за развитие на биологичното производство, се казва в съобщение публикувано на официалния сайт на институцията. Общата му цел е да стимулира производството и потреблението на биологични продукти, да достигне 25% от земеделските земи под биологично земеделие до 2030 г., както и да увеличи значително биологичната аквакултура.

Биологичното производство идва с редица важни предимства: биологичните полета имат около 30% повече биологично разнообразие, биологично отглежданите животни се радват на по-висока степен на хуманно отношение към животните и приемат по-малко антибиотици, биологичните фермери имат по-високи доходи и са по-устойчиви, а потребителите знаят точно какво получават благодарение на логото на ЕС за органични продукти. Планът за действие е в съответствие с европейската зелена сделка и стратегиите „От фермата да трапезата”  и за биологичното разнообразие.

Планът за действие е предназначен да осигури на и без това бързо развиващия се органичен сектор правилните инструменти за постигане на целта от 25%. Той предлага 23 действия, структурирани около 3 оси - повишаване на потреблението, увеличаване на производството и допълнително подобряване на устойчивостта на сектора - за осигуряване на балансиран растеж.

Комисията насърчава държавите-членки да разработят национални планове за биологично действие, за да увеличат своя национален дял в биологичното земеделие. Съществуват значителни различия между държавите-членки по отношение на дела на земеделските земи, които в момента са под биологично земеделие, вариращи от 0,5% до над 25%. Националните планове за органични действия ще допълват националните стратегически планове за ОСП като определят мерки, които надхвърлят селското стопанство. се допълва в съобщението.

Повече по темата: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1275