Новини

Удължава се срокът за приема по „Събиране на реколтата на зелено грозде“ от 9 април на 21 април 2021 г.

2021-03-31 

На официалната интернет страница на земеделското министерство е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

С изменението и допълнението на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. ще се осигури възможност за гроздопроизводителите, които поради пандемията от Ковид са се възползвали от мярка „Събиране на реколтата на зелено“ през 2020 г., през 2021 г. да кандидатстват отново, се казва в документа. По този начин ще се осигури инструмент за подпомагане на земеделските стопани в лозаро-винарския сектор, за които извънредната икономическа обстановка има задълбочаващ негативен ефект върху дейността по пласиране на произведената продукция. Така и пазарът в сектора ще има възможност да се регулира, като в условията на продължаваща криза бъде предоставена подкрепа с облекчаващо въздействие върху взаимоотношенията между гроздо- и винопроизводителите в страната, уточняват от МЗХГ.

За да може тази възможност да се приложи, е предвидено и удължаване на срока за приема на заявления по марка „Събиране на реколтата на зелено“ за 2021 г. да бъде удължен от 9 април на 21 април 2021 г.

Въвеждането на задължителния санкционен режим ще гарантира коректно прилагане на мерките от програмата, съобразено с правилата на приложимото европейско законодателство. Този режим се прилага, за да бъде осигурено необходимото ниво на сигурност при разпределяне на средства от структурните европейски фондове.

(ПЗ)