Новини

Европейската комисията приема нови правила за опростяване на схемата за подпомагане на плодове и зеленчуци на ОСП

2021-04-26 

Европейската комисията прие нови правила за опростяване на схемата за подпомагане на плодовете и зеленчуците на Общата селскостопанска политика (ОСП), и по - специално правила, свързани с дейности и програми на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците, се казва в съобщение, публикувано на сайта на институцията. Това опростяване проправя пътя към новата ОСП, която ще се прилага от 2023 г. Държавите-членки вече ще могат да разширят своите национални стратегии за сектора на плодовете и зеленчуците, за да осигурят плавен преход между сегашните и новите правила, след като новата ОСП влезе в сила, се допълва в информацията.

 Новите правила включват:

Разширяване на възможностите за възлагане на външни изпълнители за организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците;

Методът за изчисляване за определяне на стойността на гъбите, предназначени за преработка, се разширява до различни видове гъби, за да отразява реалността на производството;

Разширяване на използването на стандартни фиксирани ставки или еднократни суми за всички разходи, подкрепени по оперативни програми за сектора на плодовете и зеленчуците, с изключение на кризисни мерки;

Опростяване на правилата относно изтеглянето от пазара на плодове и зеленчуци за безплатна дистрибуция;

Въвеждане на максимален размер на подкрепа за изтегляне от пазара за преработка;

Опростяване на правилата, свързани с мерките за предотвратяване и управление на кризи (напр. Застраховка на реколтата и др.), за да се насърчи по-голям прием от организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.

В допълнение се казва, че схемите насърчаван качеството на продукта, като се прилагат маркетингови стандарти и подкрепа оперативни мерки.

Източник: https://ec.europa.eu/info/news/commission-adopts-new-rules-cap-fruit-and-vegetable-support-scheme-2021-apr-23_en

(ПЗ)