Новини

Износът на царевица и слънчоглед от началото на стопанската година е намалял, съответно с 34,6% и 44%

2021-04-29 

През последната седмица на т. г. не е реализиран износ на пшеница и ечемик през Пристанище Варна1, се посочва в Оперативен анализ за основни земеделски култури (Бюлетин № 17/2021) на МЗХГ.  При липса на отчетени количества и за същия период на 2020 г., намалението на общия експорт през порта от началото на настоящата пазарна година до момента се запазва както следва: 60,1% за пшеницата и 39,9% за ечемика. Все още не са преминавали товари с рапица, се казва още в бюлетина.

Общо изнесеното количество царевица през Пристанище Варна от началото на м. септември 2020 г. до 25 април 2021 г. е с 34,6% под отчетеното по същото време на миналия сезон, а това на слънчоглед – с 44%. В рамките на последната седмица не е реализиран експорт на двете култури през порта. Сравнявайки със същия период на 2020 г., слънчогледът и царевицата са поскъпнали съответно с 53,5% и 35,6%, а пшеницата (хлебна и фуражна) – с около 15%. Единствено ечемикът се изкупува на по-ниска цена от миналогодишната, с 8,2%.

Сеитбата на основните пролетни зърнени и маслодайни култури продължава да се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година. Все пак, подобряването на климатичните условия напоследък води до известно наваксване на изоставането, се твърди в документа..

Изоставането на сеитбата на слънчоглед спрямо същия период на м. г. (23.04.2020) е с 4613%, а на царевицата – 53,3%. През последните дни на април се отчита рязко повишаване на темпа на сеитба и при двете култури.

До момента са засадени 1 370 ха с картофи и 64 ха със зеле, показват данните в бюлетина.

(ПЗ)