Новини

21% по-висок добив от пшеницата и 25% в повече рапица спрямо м. г., както и по-високи цени - прогнозира САРА

2021-06-06 

Първоначалните предвиждания на САРА (Център за икономически изследвания в селското стопанство – Бюлетин № 5, 2021 г.) за общото производство на пшеница в България се оценява на 5,8 млн.т. Текущата прогнози на JRC Mars, e добивът да се повиши до 4,76 т/ха, което е с 21%

над миналогодишния.

Ето и още прогнозни данни, публикувани в Бюлетин № 512021 г., на Център за икономически изследвания в селското стопанство (САРА):

 Първоначалната оценка за количествата, които се очаква да бъдат ожънати при ечемика, е те да възлязат на 500 хил.т. JRC Mars оценява добива да възлезе на 4,61 т/ха, което е с 13% нагоре на годишна база.

Общото максимално количество на добитатарапица за 2021/22 г. се прогнозира на 400 хил.т.,

което е с 25% над нивото от 2020 г. Прогнозата наJRC Mars е за добив от 2,8 т/ха.

 Средните изкупни цени за пазарната 2021/22 се очаква да бъдат сред най-високите за последните 10 години, като следствие от глобалните ценови тенденции.

 Изкупните цени на пшеница през новия сезон се очаква да стартират от 330-350

лв/т., а ечемикът от място (Югоизточна България) да започнат от 280-290 лв/т. При рапицата

изкупните цени могат да тръгнат и над 850 лв/т.

Очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни:

 FOB цените от Украйна към края на м.май леко се понижават и са: хлебна пшеница - 267 US$/т,

ечемика - 252 US$/т, фуражна пшеница - 262 US$/т. При царевицата FOB цената е 295 US$/т.

Предварителните прогнози на USDA за реколтата от пшеница през 2021 година показват, че общото производство в света може да достигне нов рекорд от 785 млн.т. Украйна се очаква да увеличи производството си до 29 млн.т, докато Русия да запази нивата си от последната реколта – 85 млн.т.

Производството на рапица може да достигне 73 млн.т, след като през 2020/21 г. прибраната рапица е 71 млн.т. Производството в ЕС може да достигне 16,6 млн.т, което е с 3% нагоре на годишна база.

(ПЗ)