Новини

Само до 15-ти юни - абонамент за сп. „Практично земеделие” - за оставащите месеци на 2021 г.

2021-07-07 

Само от 1-ви до 15 юни 2021 г. може да подновите абонамента си или да направите нов за оставащите месеци на годината във всички пощенски клонове и станции в страната. Абонаментът за сп. „Практично земеделие” Ви осигурява редовно и безпроблемно получаване.

Списанието излиза веднъж месечно през юли (бр. 7), и през август (бр. 8).  Следващите броеве - до края на годината, ще бъдат отпечатани  съответно: бр. 9 - през септември/октомври и бр. 10  - през ноември/декември. Корична цена за 1 бр. – 3,00 лв.

 1.В „Български пощи”:

                           Каталожен № 1608

ТРИМЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – 3 бр. – 9,00 лв.

АБОНАМЕНТ – 4 МЕСЕЦА -  4 бр. - 12,00 лв.

 2. В„Доби Прес” ЕООД

Абонаментът е текущ.

Информация: http://www.dobipress.bg/, секция Абонамент

Подробна информация: тел: 02/963 30 81; 02/963 30 82

е- mail: a.balabanova@dobipress.bg