Новини

Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2020 е 212,48 лв./ха или с 17,90 лв./ха в повече спрямо 2019

2021-06-09 

Със заповед № РД 09-555 София, 07.06.2021 г . на Христо Бозуков,  служебен министър на МЗХГ, публикувана на интернет страницата на министерството, е определен окончателния  размер на плащането за един отговарящ на условията за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2020 г. на 212,48 лв. на хектар.

За сравнение – окончателната ставка за плащане по СЕПП за Кампания 2019 г. беше в размер на 194, 58 лв./ха, което означава че за Кампания 2020 земеделските стопани получават в повече с 17,90  лв. на хектар. Очаква ДФ Земеделие да извърши окончателното разплащане през юни.

Припомняме, че ДФ „Земеделие“ преведе най-очакваното от земеделските производители плащане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020 през декември м. г.. Разплащателната агенция изплати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани. Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 210,17 лв./хектар, която е и най-най-високата, по която за правени разплащанията по СЕПП досега.

(ПЗ)