Новини

Къде се „настъпват“ земеделието и съдебната реформа?

2021-07-08 

Кампанията „Съдебната реформа си ти!“ на фондация Смарт  Агростарт ще разяснява сложната материя на реформата в съдебната система сред заетите и живущите в селските райони

В началото на 2021 Фондация Смарт Агростарт стартира поредната си кампания, която има за цел да въвлече заетите в агросектора и живущите в селските райони на България, във важни реформи и законотворчески процеси, случващи се в страната. „Съдебната реформа си ти!“ е инициатива, която се стреми да направи по-разбираеми и достъпни процесите по реформа на съдебната система, да сондира и анализира мненията на представителите на земеделието и селските райони в страната, тъй като те са значителен дял от заинтересованите от доброто й функциониране.

В последните години животът и бизнесът в селските райони на страната се изправиха пред редица предизвикателства и възможности. Една от най-големите трудности е уреждането на земеползването – окрупняването на земеделските земи, идентифицирането на собствениците, уточняването на арендните отношения, правото върху получаване на субсидии и др. Всичко това често води до решаване на въпроси по съдебен път. В допълнение бизнесът от селските райони и най-вече земеделието, получиха достъп до финансиране на различни дейности по линия на европейските фондове, което създаде необходимост от разработването на изцяло ново национално законодателство в тази област. Във връзка с получаването на финансиране, отказите за такова, с несъответствията и нарушенията по време на изпълнението на различни проекти и дейности, заетите в земеделието и живущите в селските райони на страната често използват услугите на съда с цел разрешаването на спорове както с администрацията, така и с други контрагенти. Уреждането на различни по вид правни взаимоотношения чрез съдебните институции изисква сътрудничество, запознаване на сектора с възможностите за реформи и неговото включване в тях. Именно това е и целта на настоящия проект.

Проектът „Съдебната реформа си ти!“, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“, се фокусира върху подобряване сътрудничеството между гражданското общество от селските райони и съдебната власт чрез осъществяване редица дейности, спомагащи изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, Стратегически цели 4 и 6. Сред очакваните резултати са преодоляване на бариерите в комуникацията между целевите групи и съдебните органи, повишаване на информираността и активното участие на представителите на селскостопанския сектор и по-малките населени места в съдебната реформа и популяризирането на медиацията като алтернативен метод за решаване на съдебни спорове.

Вижте повече на https://smartagro.bg/project/sadebnata-reforma-si-ti/
Последвайте ни и във Facebook: https://www.facebook.com/youarethereform

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Б. р. – Статията е предоставена на praktichnozemedelie.com от Фондация Смарт Агростарт.