Новини

ЕК пренотифицира схема за компенсиране на щети по селскостопански животни и пчелни кошери за 10 млн. лева

2021-07-09 

Европейската комисия одобри пренотифицираната схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“, съобщиха от земеделското министерство. Тя ще се прилага до 31.12.2022 г. включително, а индикативният бюджет по нея е 10 млн. лева.

В допълнение се посочва, че е разширен и обхватът на помощта, като към неблагоприятните събития е добавена тежката суша. С промените ще се даде възможност за подкрепа на пчеларите, които в резултат на тежката суша понасят загуби на пчелни семейства.

Подпомагането се състои в директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и горски пожари, възникнали по естествен път. Стопаните се компенсират до 100 % от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории (чистопородни разплодни животни, отводки и кошери), а щетите от тежката суша ще се компенсират до 80%.

Компенсации се изплащат до четири години след настъпването на неблагоприятните климатични събития. Предстои условията за прилагане на помощта да бъдат утвърдени от Управителния съвет на ДФ „Земеделие“, поясняват от МЗХГ.

(ПЗ)

Снимка: pixabay