Новини

От ДФ „Земеделие” алармират, че телефонни измамници искат пари от стопани

2021-07-09 

 "От достоверни източници до Фонда е достигала информация, че българи с румънски телефонни номера, които „играели ролята на телефонни измамници", са искали пари от стопани, за да получат определен процент. Във всички положения става въпрос за измама. Предполагам се представят като някакви посредници. Говорим за телефонни измами. Тези корупционни практики ще ги спрем по всякакъв начин”,  е казал Борис Михайлов, изпълнителен директор на фонда на брифинг с журналисти, цитиран от пресслужбата на ведомството.

На събитието новото ръководство е представило своята визия за оптимизиране работата на институцията.

 "При встъпването ми в длъжност заварих общо 2 166 забавени проекта по ПРСР 2014-2020 г. на обща стойност от близо 0,5 млрд. лв. (493 668 414 лв.)", е съобщил Михайлов. Той е подчертал, че забавянията са в порядъка на 20-30 месеца. "Всички забавени проекти ще бъдат финализирани до края на годината. Създаден е график за преодоляване на изоставането. Предприети са и стъпки за вътрешна реорганизация и оптимизиране на работата. Направен е анализ на причините, довели до забавянето на проектите и са елиминирани всички възможности от тук нататък изрядни инвестиции „да мухлясват“ с месеци - без да има движение по тях. Рязко е ускорена и работата по всички отворени процедури. Сформирани са и отговорни екипи, които са ангажирани с преодоляване на изоставянето", е казал изпълнителният директор на ДФЗ.

  Предприети са и мерки по отношение на подобряването на публичността и прозрачността в работата на дирекциите, отговарящи за ПРСР 2014-2020 г. в ДФ „Земеделие“. Публикувано е „Ръководство на бенефициента“ на сайта на ДФ „Земеделие“. Документът е предназначен за кандидати с договорени проекти по Програмата и има за цел да ги улесни при изпълнение на техните инвестиции.

 В помощ на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 са открити и четири „горещи“ телефонни линии. За две седмици на тях са постъпили общо 200 запитвания, на които е отговорено своевременно, е подчертал изпълнителният директор на фонда.

(ПЗ)