Новини

Тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони - 2023 - 2027 г. ще заседава утре

2021-07-13 

Очаква се в сряда, 14 юли, да бъде проведено видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., съобщават от земеделското министерство. Целта е подновяване на работата по проекта на интервенции, които са обсъждани през предходната 2020 г. и началото на тази година. Този процес ще продължи в рамките на следващите няколко месеца, като проектът на Стратегическия план трябва да бъде подготвен до края на 2021 г.

Последните постъпили предложения по проекти на интервенции във връзка с дванадесето заседание на ТРГ за разработване на стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. са публикуване на сайта на земеделското министерство на 19. 02 . 2021 г. От тогава настъпиха съществени промени, както в ръководството на МЗХГ, с назначаване на служебен министър, така и с промени, очаквани след извънредните парламентарни избори на 11.07. т. г. Съществени допълнения ще внесе и одобреното в края на 25 юни т. г. политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно новата Обща селскостопанска политика.

Новата ОСП, обхващаща три регламента (хоризонтален, стратегически план и регламенти за общата организация на пазара), трябва да бъде официално одобрена от Европейския парламент и приета от Съвета, преди да влезе в сила.

Що се отнася до стратегическите планове за ОСП, държавите-членки имат срок до 31 декември 2021 г. да представят своите проекти на планове. След това Комисията ще разполага с шест месеца, за да оцени и одобри плановете, които след това ще влязат в сила в началото на 2023 г.

(ПЗ)